Arctic Queen markedsføres nå av Ocean Sailing House

Fra og med februar 2018 har Ocean Sailing House overtatt ansvaret for operasjon, vedlikehold samt utleie av Arctic Queen for Arctic Sailing. Ledelsen og nøkkelpersonellet i Ocean Sailing House har fulgt Arctic Queen siden den kom ny fra verftet i 2012, så vi vet med sikkerhet at kvaliteten vil bli videreført!